Salg

Det forventes normalt, at Øst-Info finder kunde- og/eller partneremner i Rusland, distribuerer præsentationsmaterialer blandt disse, følger op på et tilbud og indleder dialog med de russiske virksomheder. Jeg hjælper også med at etablere gode relationer mellem din virksomhed og den russiske kunde.

 

Jeg kan tilbyde at udvikle den russiske kundekontakt helt indtil de første ordrer, og i hele denne periode vil jeg sikre en velfungerende kommunikation mellem jer. Jeg vil naturligvis også stå til rådighed, hvis spørgsmål eller udfordringer opstår på et senere tidspunkt.

 

Nogle gange kan det tage tid at få den første ordre i hus, alt afhænger af din virksomheds produkt, dets kompleksitet (specielt ved projektsalg), pris og efterspørgsel på det russiske marked. Dette har Øst-Info naturligvis ikke indflydelse på, men til gengæld har jeg en god erfaring med de ydelser, som Øst-Info vil tilbyde dig:

 

● Identifikation af potentielle partnere eller kunder i Rusland

● Distribution af præsentationsmaterialer blandt disse

● Opfølgning på tilbuddet og igangsættelse af dialog med de russiske virksomheder

● Forberedelse til afskibning af de første ordrer

● Kundebesøg i Rusland

Reference

"Vi er en mindre eksportvirksomhed i Danmark, som beskæftiger 45 medarbejdere. Vi havde prøvet at komme ind på det russiske marked i en del år, dog med mindre held, før vi ved et tilfælde hørte om Øst-Info og Andrej Sivertsev. Det første møde satte gang i en hurtig undersøgelse af markedet og en række kundekontakter, som blev serviceret med hjælp fra Andrej. En af disse kontakter blev til vores første kunde på dette marked. Vi har også lavet en hjemmeside på russisk, der sikrer os løbende henvendelser fra SNG og Baltikum. Nu, efter tre år og takket være opbakningen fra Øst-Info, der også assisterer ved kundebesøg i SNG og Baltikum, er vi godt i gang på disse markeder."

 

Direktør Steen Trasborg, virksomheden Trasborg, Tåstrup