• andrej133

Udarbejdelse af produktbrochurer på russisk

Vil man have sine produktbrochurer oversat til korrekt russisk, skal man helst sørge for en oversætter, som har russisk som modersmål. Jeg har indtil videre ikke mødt nogen, som kan udføre arbejdet 100 pct. fejlfrit. Russisk grammatik er væsentligt mere kompliceret end dansk; der er mange bøjninger, som man normalt har svært ved at få styr på.


Her er et simpelt eksempel. På dansk siger man: ”hun sagde, han sagde, de sagde”. I alle tre tilfælde bruger man det samme verbum, skrevet nøjagtigt på den samme måde. På russisk, i samme situation, skrives og udtales verbet på tre forskellige måder.


Hvis man vil have sine materialer på godt russisk, kan man roligt sende denne opgave til sin russiske partner.

Øst-Info, Lysalleen 175, DK-4000 Roskilde, Denmark – Telefon (+45) 2023 6945 - info@oest-info.dk