• andrej133

Den politiske og økonomiske situation i Rusland

Ruslands-seminar ”Den politiske og økonomiske situation i Rusland”

med deltagelse af Danmarks ambassadør i Rusland

København, den 15. november 2018


Vladimir Putin har indledt en fjerde præsidentperiode og ser frem til endnu seks år ved magten. De to første præsidentperioder var præget af økonomisk fremgang, men det har været mere behersket de seneste år. De fleste iagttagere er enige om, at Rusland ikke vil opnå væsentlig økonomisk vækst uden brede økonomiske reformer. Er det sandsynligt med en regering i Moskva igen ledet af Dmitrij Medvedev?


En stigning i olieprisen trækker Rusland ud af to års recession. Sidste år viste landet en økonomisk vækst på 1,5 pct. Ved en oliepris på USD 60 pr. tønde klarer Ruslands offentlige finanser sig nogenlunde godt, mens prisen på USD 80 bidrager solidt til Ruslands ellers udtømte reservefond. For første gang siden 2011 forventer Moskva ikke et budgetunderskud. Ifølge Moody's styrker olien, lavere renter og en svagere rubel russiske virksomheders soliditet.


Hvordan takler danske virksomheder situationen i Rusland? Er de påvirket af de politiske spændinger? Hvilke segmenter af Ruslands økonomi klarer sig bedst og rummer muligheder? Hvilke ændringer i Ruslands lovgivning er af betydning for danske virksomheder? Hvordan håndterer vi udfordringer i forbindelse med forskelligheden mellem dansk og russisk forretningskultur?


Disse og andre spørgsmål forventer vi at få besvaret og debatteret med hjælp fra vore foredragsholdere. Arrangementet forventes indledt med en præsentation af Danmarks nye ambassadør i Rusland.

Vort ekspertpanel består bl.a. af:

• Carsten Søndergaard, Danmarks Ambassadør

• Aage Nielsen, Managing Director, Vitus Bering Management

• Thomas Salicath, Partner, DELACOUR advokatpartnerselskab

• Helena Drewes, interkulturel konsulent og coach


Efter seminaret inviteres alle deltagere til en god middag, hvor man kan drøfte sine spørgsmål med kollegaer, eksperter og ambassadør Carsten Søndergaard.


Kontakt Øst-Info for yderligere oplysninger og tilmelding.

Ruslands-seminar


Øst-Info, Lysalleen 175, DK-4000 Roskilde, Denmark – Telefon (+45) 2023 6945 - info@oest-info.dk