BLIV ABONNENT

og hold dig på rette spor på det russiske marked

Et abonnement hos Øst-Info vil hjælpe dig med at skabe fokus, med planlægning og i sidste ende med at holde din virksomhed på rette spor på det russiske marked. Ved tegning af et abonnement sikrer din virksomhed sig:​

  Løbende opdatering om markedssituationen i Rusland og Baltikum

Den 1. i hver måned, undtaget juli, får du tilsendt nyhedsbrevene Russian Business og Baltic Business. Hvert nyhedsbrev består af 12 sider med nyheder om økonomi, politik, erhverv, om lokale og udenlandske virksomheder på markedet, samt økonomiske nøgletal. På den måde er du sikret et førstehåndskendskab til tendenserne på det russiske og baltiske marked. Nyhedsbrevene, som Øst-Info har udgivet siden 1993, sendes på e-mail i pdf-format.

 

  Kvartalsvise eksportkonsultationer

En gang i kvartalet kontakter Øst-Info dig telefonisk for at drøfte din virksomheds løbende og mere overordnede spørgsmål vedr. det russiske marked. Under samtalerne fungerer Øst-Info som sparringspartner og bidrager med sit markedskendskab, forståelse for den lokale kultur og sit netværk. Intet spørgsmål er for småt eller for stort – måske er der behov for at revidere markedsstrategien, eller man mangler evt. blot feedback på afsendte tilbud fra en russisk kunde.​

års- abonnement hos Øst-Info, ekskl. moms kr. 6.380,-

½ års abonnement, ekskl. moms kr. 3.410,-

 

Send tilmelding på e-mail - skriv dit navn, virksomhedens navn og abonnements-periode og send til: andrej@oest-info.dk

Du modtager en faktura på e-mail til den opgivne e-mail-adresse (eller modtager faktura med almindelig post).

 

Når den aktuelle abonnementsperiode udløber, sender Øst-Info dig en ny faktura for næste abonnementsperiode. Et abonnement løber således, indtil det skriftligt opsiges. Abonnementet kan opsiges med en måneds varsel. Hvis abonnementet opsiges midt i en abonnementsperiode, vil du modtage det antal numre af nyhedsbreve og konsultationer, du har tilbage i dit abonnement, hvorefter dit abonnement automatisk ophører.

Er der spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Øst-Info både på mail og telefon 4674 1036

Øst-Info, Lysalleen 175, DK-4000 Roskilde, Denmark – Telefon (+45) 2023 6945 - info@oest-info.dk